Committee 2018-19


Mr Basavaraj Mathapati
President
Mr. Ganesh Harohalli
Vice President
Mr. Bharat Basappa
Secretary
Mr. Rajesh Salimath
Treasurer
Mr. Sangamesh Salimath
Public Relations
Mr. Vishwas Suresh
Joint Treasurer

 Executive Members

Mrs. Navya Bhaskar
Mr. Basavaraj Hiremath
Mr. Ravikumar Baluchagi
Mr. Sharath
 Mr Nagaraj Patil

 

Leave a Comment